Azospermi ve MESA, PESA, TESA

conceiving1-e1417574999772-1024x683.jpg

Tıkanıklığa Bağlı (Obstrüktif) Azospermide Sperm Elde Etme Yöntemleri

Tıkanıklığa bağlı azospermide testislerde üretilen spermler taşıyıcı kanallarda varolan herhangi bir tıkanıklıktan dolayı meniye ulaşamaz.

Bu erkeklerin çocuk sahibi olabilmeleri için testis veya epididimden cerrahi yöntemle sperm elde edilmesi gerekecektir.

Bu sorunu yaşayan çiftlere tüp bebek tedavisi uygulanır. Gerekli hazırlıklar yapılarak yumurtaların laboratuar ortamına alınacağı gün erkekten de bu tekniklerden biri yardımıyla sperm elde edilir. Yumurtalar embriyoloji laboratuarında spermlerle mikroenjeksiyon (ICSI) yöntemi ile döllendirilmekte ve gelişen embriyolar kadın rahmine transfer edilerek gebelik elde edilmektedir.

Cerrahi Yolla Sperm Elde Ederken Nelere Dikkat Edilir?

*Tüp bebek tedavisi için yeterli sayıda sperm elde etmek

*En iyi kalitede sperm elde etmek

*Üreme organlarına zarar vermemek

*Tekniğin etkili ve güvenli olması

Tıkanıklığa Bağlı Azospermide Hangi Dokulardan Sperm Elde Edilir?

 • Epididim (MESA veya PESA yöntemleri ile)
 • Testis (TESA veya TESE yöntemleri ile)

 

Tıkanıklığa Bağlı Azospermide Hangi Yöntemlerle Sperm Elde Edilmektedir?

 ***Epididimden mikrocerrahi teknikle sperm aspirasyonu- MESA

 • Mikroskop altında epididimdeki kanala kesi yapılır. Mikrocerrahi ile ilgili deneyim gerektirir.
 • Epididimde yüksek sayıda sperm olduğu için (1 milyon sperm/mikrolitre) çok az örnek alınması yeterli olmaktadır.
 • Bu yöntem diğerlerine göre daha invaziv olduğu için iyileşme süresi biraz daha uzundur, ancak hematom (kan birikmesi) riski çok daha düşüktür.
 • Maliyeti daha yüksektir.

 

***Perkütan Epididimal Sperm Aspirasyonu- PESA

 • Testislerin üzerindeki epididimlere ince bir iğne ile girerek içerisindeki spermleri çekme yöntemidir.
 • İşlem basittir, hızlıdır; mikroskop gerekmez.
 • Lokal anestezi ile yapılabilir.
 • Ameliyat sonrası rahatsızlık çok az olur.
 • Bu yöntemle sperm elde edilemezse testisten sperm elde etme yöntemlerine geçilir.

 

***Testiküler Sperm Aspirasyonu-TESA

 • Testisten ince bir iğne ile sperm elde edilmesi işlemidir.
 • Testislerin içinde bulunduğu kese açılmaz.
 • Lokal anestezi ile yapılabilir.
 • İşlem hızlı ve kolaydır.
 • Ameliyat sonrası rahatsızlık çok az olur.
 • Bu yöntemle sperm elde edilemezse TESE ameliyatına geçilir.

 

MESA, PESA, TESA İle İlgili Genel Bilgiler

 • Bu tekniklerin tümünde aspire edilen materyal hemen laboratuarda sperm yeterliliği ve hareketi açısından değerlendirilir.
 • Bu tekniklerle hem yeterli sayıda canlı sperm elde edilmekte, hem de gerek duyulursa sperm dondurulabilmektedir.
 • Gerek sperm elde etme tekniği, gerekse spermin hangi dokudan elde edileceği (testis, epididim) tüp bebek tedavisinin başarısını etkilemez.
 • Tıkanıklık süresinin de sonuçları etkilemediği tespit edilmiştir.
 • Erkeğe yapılacak cerrahi işlem genellikle kadının yumurtalarının alınacağı gün veya bir gün önce yapılır.
 • Elde edilen spermlerin dondurulması mümkün olsa da, tüp bebek tedavisinin mümkünse işlem günü alınan taze spermlerle yapılması tercih edilmektedir.
 • Bu işlemlere bağlı ağrı, şişme, yara yeri iltihabı, hematom veya hidrosel gibi sorunlarla karşılaşma riski oldukça düşüktür.
 • Cerrahi işlemden sonra hastalar normal aktivitelerine ertesi gün dönebilirler, ancak yorucu tempodan ortalama bir hafta uzak kalmaları tavsiye edilir.
 • Epididim veya testislerden yapılacak aspirasyon başarıyla tekrarlanabilir. İki işlem arasında ortalama 3-6 ay ara verilmesi önerilmektedir.
 • Obstrüktif azospermide bu metodlarla sperm eldesi neredeyse %100’dür. Nadiren TESE* ameliyatı gerekebilir.

*Testisten sperm ekstraksiyonu-TESE ile ilgili ayrıntılı bilgiye ‘Azospermi ve Mikro-TESE ameliyatı’ adlı bölümden ulaşabilirsiniz.

 
Copyright Pikselist 2020. Tüm hakları saklıdır.Copyright Pikselist 2020. Tüm hakları saklıdır.