Tekrarlayan düşüklerde progesteron kullanımı yararlı mı?

Tekrarlayan düşüklerde progesteron kullanımı yararlı mı?

Birbirinden farklı tanımları yapılsa da 3 kez veya daha fazla sayıda gebeliğin 24. haftadan önce düşük ile sonuçlanmasına ‘tekrarlayan düşük’ (habitüel abortus) adı verilmektedir.

Çocuk sahibi olmak isteyen kadınların %1-2’sinde tespit edilir.

Gerek kadını, gerekse eşi ve diğer aile bireylerini psikolojik olarak çok olumsuz etkileyen ve yıpratan önemli bir sorundur.

Yapılan ayrıntılı tetkiklere rağmen malesef olguların ancak yarısından azında neden ortaya konabilmektedir. Bu durum bir yandan ailede stresi arttırırken, diğer yandan da biz hekimlerin işini güçleştirmektedir.

Sebebi açıklanamayan tekrarlayan düşüklerde birçok farklı tedavi seçenekleri denenmesine rağmen, etkili bir tedavi ne yazık ki hala bulunamamıştır.

Progesteron gebelikte nasıl etki yapar?

Progesteron sağlıklı bir gebeliğin oluşması ve sürdürülmesinde büyük öneme sahiptir.

Progesteron endometriyumun sekretuar transformasyonu için gereken temel hormondur. Gen ekspresyonları ile endometrial değişiklikleri uyarır ve spermle döllenen yumurtanın endometriyuma başarılı bir şekilde tutunmasını (implantasyonu) sağlar.

Sebebi açıklanamayan tekrarlayan düşüklerde luteal faz yetmezliğinin rolü olabilir mi?

  • Gebelik oluştuğunda salgılanan Human Koryonik Gonadotropin(HCG) hormonu korpus luteumdan progesteron üretimini stimüle eder. Bu şekilde yeni başlayan gebeliğin sağlıklı şekilde devamı mümkün olur, ancak gebeliğin 8-12.haftalarına gelindiğinde bu rolü artık plasenta üstlenecektir.
  • Siklusun ikinci yarısı olan luteal fazda veya gebeliğin ilk haftalarında progesteronun yetersiz salgılanması (luteal faz yetmezliği) tekrarlayan düşüklerden sorumlu olabilir.
  • Naturel killer hücrelerinin kan ve endometriumda sayı ve aktivitesinin bozulması üreme bozukluğuna neden olmaktadır. Projestinlerin* naturel killer hücrelerini bloke ederek inflamatuar reaksiyonları önlediği ve bu şekilde düşükleri önlemede yararlı olabileceği düşünülmektedir.

Tüp bebek tedavisinde de progesteron kullanımı çok yaygın

Tüp bebek tedavisinde kullanılan GnRH analogları ile hipofiz baskılanması luteal fazda yetersizliğe yol açmaktadır. Bu nedenle tüp bebek tedavisinde bu sorunu aşmak için mutlaka dışarıdan progesteron verilmesi gerekir.

*Progesteronun 2 şekli mevcuttur:

  1. Doğal
  2. Sentetik

Sentetik olanlara projestin (progestin) adı verilir. 17OH progesteron kaproat bunlardan biridir.

Doğal ve sentetik progesteron türevleri birbirinden farklı farmakolojik profile ve özelliklere sahiptir. Bundan dolayı jinekolojik hastalıklarda ve gebelikte seçilen ürünler de farklı olmaktadır.

Kalçadan uygulanan projestinlerin plazma düzeyi daha yüksektir ve vajinal progesterona kıyasla kandaki seviyeleri daha uzun süre devam eder.

Tekrarlayan düşüklerde progesteron kullanımı ile ilgili yapılan çalışmaların geniş şekilde analiz edildiği, yeni yayınlanan bir makalede bu durumda projestin kullanımının yararlı olabileceği ifade edilmiştir.

Projestinler arasında etkinliği daha fazla olan spesifik bir ilaç, uygulama şekli veya dozu olduğu söylenemez, ancak vajinal yerine kalçadan yapılan projestinlerin daha yararlı olabileceği düşünülmektedir.

Ancak bu ilaçların tekrarlayan düşüklerde en etkin şekilde kullanılabilmeleri için ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Author

Hale Karagözoğlu İstanbul doğumludur. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde eğitimini bitirerek mezun oldu. Türkiyenin çeşitli yerlerinde ve Almanya'da hizmet verdi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir