Tüp Bebek Tedavisinde ‘Rahim Çizilmesi İşlemi’ Tamam mı? Devam mı?

close-up-adorable-newborn-baby_23-2148337019.jpg

Tüp bebek tedavisinin başarısında öncelikle iyi kalitede embriyo, daha sonra da transfer edilecek embriyo için ‘alıcı’ bir endometrium gerekli.

İşte endometriumun bu etkisini arttırmak için rahim çizilmesi yöntemi şimdiye kadar tüm dünyada sık olarak kullanılan bir yöntem olmuştur.

Bu işlem, genellikle tüp bebek tedavisi planlanan aydan hemen önce luteal fazda, siklusun 18-22. günlerinde uygulanır. İnce plastik bir kanülle (pipelle) rahime mekanik uyarı yapılır, küçük örnek alınması ile yara oluşturulur. Bu işlem histeroskopi eşliğinde de yapılabilir.

Rahim çizilmesi yönteminin etki mekanizması ve yararlı olup olmadığına yönelik son yıllarda çok sayıda bilimsel çalışma sonuçları yayınlandı. Bazı makalelerde tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı sorunu yaşayan kadınlarda yararlı olduğu ifade edilirken, diğer bazı çalışma sonuçlarında yararı gösterilemediği için artık kullanılmaması önerilmekte; örneğin:

  • Lensen ve ark. 1364 kadını içeren ve bu yıl yayınlanan çalışmalarında bu yöntemin 2 ve daha fazla tüp bebek başarısızlığı olan kadınlarda canlı doğum oranlarını arttırmadığını bildirdiler.
  • Olesen ve ark. ise daha önce 1 veya daha fazla başarısız denemesi olan 304 kadınla ilgili randomize kontrollü çalışma sonuçlarını yine bu yıl yayınladılar. Bu çalışmaya alınan tüm hastalar için geçerli olmasa da, 3 veya daha fazla tüp bebek başarısızlığı yaşayan kadınlarda rahim çizilmesi ile daha yüksek klinik gebelik elde ettiklerini bildirdiler.

Bu işlemi savunan hekimler bu şekilde endometriumda spesifik gen ekspresyonunda, sitokin ve büyüme faktör salınımında artma; endometriumda tamir ve damarlanma artışı olabileceğini ifade ediyorlar.

Rahim çizilmesi işleminin her hasta için yararlı olmayabileceği; ancak endometrial testlerle belirlenecek, iyi seçilmiş alt gruplarda örneğin 3 kez veya daha fazla başarısız tüp bebek tedavisi öyküsü olan kadınlara uygulanabileceği düşünülmektedir.

Bu konuda yapılacak ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır, böylece tedavinin etkinliği daha iyi ortaya konabilecektir.

 

 
Copyright Pikselist 2020. Tüm hakları saklıdır.Copyright Pikselist 2020. Tüm hakları saklıdır.