Tüp Bebek Tedavisi Nasıl Yapılır?

holding-hands.jpg

 

Tüp Bebek Tedavisinin Aşamaları

 1. Yumurtalıkların Kontrollü Hiperstimülasyonu

Yumurtaların elde edilebilmesi için kadına adetin başlangıcından itibaren ortalama 10-12 gün süreyle hormonal tedavi uygulanır. Hormonal tedavide Folikül Uyarıcı Hormon (FSH) ve Lüteinleştirici Hormon (LH) içeren ilaçlar kullanılmakta ve her gün ciltaltına uygulanmaktadır.

İlaç ve doz seçimi ise kadının yaşına, yumurtalık rezervine, önceki tedavilerin sonuçlarına ve beden kitle indeksine göre belirlenmektedir.

Bu süreç sırasında içinde yumurtaların olduğu foliküllerin gelişme hızları ve ilaçlara verilen cevap transvajinal ultrasonografi ile değerlendirilir. Gerekli durumlarda kan hormon düzeyleri de ölçülebilir.

Yumurtaların istenilen boyutlara ulaşması ile yumurta olgunlaştırma iğnesi (yumurtanın çatlamasını sağlayan ilaç) uygulanır.

 

2. Yumurta Toplama İşlemi

Yumurta olgunlaşmasını uyaran ilaç yapıldıktan 36 saat sonra tüp bebek ünitesinde yumurta toplama işlemi uygulanmaktadır.

Vajinal ultrason probuna ilave edilmiş ince bir iğne ile her bir folikül içindeki yumurta nazik şekilde aspire edilir. Hastanın rahat ve güvenli bir işlem geçirmesi için anestezi uygulanmaktadır.

Bu arada erkek için de sperm verme işlemi söz konusudur. İnfertilite nedeni azospermi ise yumurta toplama işleminden önce erkeğin testislerinden cerrahi yolla sperm elde edilmektedir. Bazı durumlarda daha önce dondurulmuş olan spermler de kullanılabilir.

 

  1. Embriyoloji Laboratuvarında Döllenme ve Embriyo Gelişme Süreci

Elde edilen yumurtaların spermlerle laboratuvar ortamında döllenmesi 2 şekilde sağlanmaktadır:

 -Tüp bebek yöntemi (İn vitro fertilizasyon-IVF)

Bu yöntemde kadının yumurtaları eşinden alınan spermlerle aynı ortamda bir araya getirilir. Yöntemin uygulanabilmesi için sperm değerlerinin normal olması gerekmektedir, çünkü spermin yumurtanın içine kendiliğinden girmesi ve yumurtayı döllemesi beklenir.

 -Mikroenjeksiyon (İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu)

Şiddetli erkek kısırlığında spermin yumurtayı normal dölleme imkanı olmadığı için kullanılmaktadır. Mikroenjeksiyon yönteminde sperm mikroskop altında mikropipetler yardımı ile yumurtanın içine direkt olarak enjekte edilmektedir.

Döllenen yumurta ‘zigot’ olarak adlandırılır. Daha sonra bölünerek gelişimini sürdürür.

 

4. Embriyo Transferi

Tüp bebek tedavisinde son aşama embriyo transferidir.

Embriyolar laboratuvarda 2-6 gün takip edilir. Gününe göre en iyi kaliteye ulaşan embriyolar seçilerek anne adayının rahmine ince bir kateter yardımıyla transfer edilir.

Transfer edilen embriyoların dışında kaliteli embriyolar mevcutsa, ailenin onayı ile başka bir gebelik şansı elde edebilmek amacıyla dondurulmaktadır.

 
Copyright Pikselist 2020. Tüm hakları saklıdır.Copyright Pikselist 2020. Tüm hakları saklıdır.