Yayınlar

 

Yurt Dışı Yayınlar

 • Kahraman S, Karagozoglu H, Karlikaya G. Reply of the Authors: Progesterone administration route in gonadotropin-releasing hormone antagonist cycles. (Letter to the Editor). Fertil Steril Vol. 94, No. 3, August 2010
 • Semra Kahraman, S. Hale Karagozoglu, Guvenc Karlıkaya. The efficiency of progesterone vaginal gel v.s. intramuscular progesterone for luteal phase supplementation in GnRH antagonist cycles: A prospective, randomized clinical trial. Fertil Steril Vol.94, No.2, July 2010
 • Banu Kumbak, Hande Akbas, Levent Sahin, Guvenc Karlikaya, Hale Karagozoglu, Semra Kahraman. Ovarian stimulation in women with high and low body mass index: GnRH agonist versus GnRH antagonist. Reproductive BioMedicine Online Mar; 20(3):314–319, 2010
 • Semra Kahraman, Guvenc Karlikaya, Mustecep Kavrut, Hale Karagozoglu. A prospective, randomized, controlled study to compare two doses of recombinant human chorionic gonadotrophin in serum and follicular fluid in woman with high body mass index. Fertil Steril Vol. 93, No: 6, April 2010
 • Y. Kumtepe, C. Beyazyurek, C. Cinar, I. Ozbey, S. Ozkan, K. Cetinkaya, G. Karlikaya, H. Karagozuglu, S. Kahraman. A genetic survey on severe male factor infertiliy in Turkish population. RBMOnline Vol.18 No: 4, 465 – 474, 2009
 • S Kahraman, N Findikli, A Biricik, N Oncu, C Ogur, S Sertyel, G Karlikaya, H Karagozoglu, Y Saglam. Preliminary FISH studies on spermatozoa and embryos in patients with variable degrees of teratozoospermia and a history of poor prognosis. Reproductive Biomedicine Online. Volume 12, No 6.
 • N Findikli, S Kahraman, Y Saglam, C Beyazyurek, S Sertye, G Karlikaya, H Karagozoglu, B Aygun. Symposium: Embryo implantation failure and recurrent miscarriage Embryo aneuploidy screening for repeated implantation failure and unexplained recurrent miscarriage. Reproductive Biomedicine Online Vol 13. No 1
 • N Findikli, S Kahraman, Y Saglam, C Ogur, S Sertyel, G Karlikaya, H Karagozoglu, B Aygun. Embryo aneuploidy screening for repeated implantation failure and unexplained recurrent miscarriage Reproductive Biomedicine Online Vol 13. No 1. 2006 38–46.
 • B Kumbak, E Oral, S Kahraman, G Karlikaya, H Karagozoglu. Young patients with diminished ovarian reserve undergoing assisted reproductive treatments: a preliminary report. Reproductive Biomedicine Online. Vol: 11, Issue: 3, p.294–299.

Yurtiçi yayınlar

 • Semra Kahraman, Hale Karagözoğlu. Çocukluk ve Üreme Çağı Kanserlerinde Fertiliteyi Koruma Yöntemleri. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi 2010, Cilt:20 Sayı:2 Sayfa:111–118.
 • M. Uludoğan, F. Demirci, H. Karagözoğlu, H. Baloğlu, Z. Şahinoğlu, K. Sofuoğlu. Kistik ovaryen patolojilerde sonografi, serum ve kist sıvısı CA-125 değerleri ve sitolojinin yeri. Jinekoloji Obstetri Pediatri Dergisi.1995; 3:215
 • M. Uludoğan, K. Sofuoğlu, F. Demirci, B. Eren, H. Karagözoğlu, N. Kavcı. 304 hipertansiyonla komplike olmuş gebelik olgusunun irdelenmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni.1993;25:50.
 • Karateke A, Gürbüz A, Karagözoğlu H, Artuğ OZ, Tuğrul S, Ayırtman M.Erken doğum tehdidinde serum ferritin konsantrasyonu.Göztepe Tıp Dergisi.8(3):119-22,1993.

Yurtdışı sözel sunular

 • H. Karagozoglu, S. Kahraman, G. Karlikaya, M. Kavrut, A. Ersahin. The efficiency of vaginal gel v.s. intramuscular progesterone for luteal phase support in GnRH antagonist cycles: a prospective, randomized trial. ESHRE, Amsterdam, June 29 – July 1, 2009

Yurtiçi sözel sunular

 • H. Karagözoğlu. Embriyonun genetik seçimi. 3. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi TSRM 15-19 Ekim 2008,Antalya
 • H Karagözoğlu , PGD embriyoda HLA uyumunun saptanması, 2. Güncel Üreme Endokrinolojisi, Yardımcı Üreme Teknikleri Kongresi ve 1. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi. 17-20 Nisan 2008,Çeşme, İzmir.
 • H. Karagözoğlu, S. Kahraman, A. Biricik, H. Berkil, F. Vanlıoğlu, E. Dönmez, N. Fındıklı, G. Karlıkaya, M. Aygün, B. Kumbak. Efficiency of aneuploidy testing in patients with recurrent implantation failure. V. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi. 16-20.05.2003, Antalya, Türkiye.

Poster Sunuları

 • H Karagozoglu, S Kahraman, H Yelke, C Pirkevi, S Unal, Y Kumtepe, Does poor ovarian response affect the early pregnancy loss rate in couples with severe male infertility? American Society for Reproductive Medicine 67th Annual Meeting 2011,15-19 October,Florida,USA
 • N. Dokuzeylul, S. Kahraman, G. Karlikaya, H. Karagozoglu, M.Kavrut, A. Ersahin. Clinical Outcome of Women “37 Years with Hypogonadotropic Hypogonadism Undergoing Intracytoplasmic Sperm Injection and In-Vitro Fertilization. American Society for Reproductive Medicine 66th Annual Meeting 2010, 23-27 October, Denver, USA
 • N. Dokuzeylul, S. Kahraman, G. Karlikaya, H. Karagozoglu, M. Kavrut, A. Ersahin. Clinical Outcome of Women ≤37 years with Hypogonadotropic Hypogonadism Undergoing Intracytoplasmic Sperm Injection and In-Vitro Fertilization. Vol. 94., No. 4, Supplement, September 2010
 • C.Beyazyurek, C.Cinar, G.C.Ekmekci, H.Yelke, H. Karagozoglu, S.Kahraman. Outcomes Of 252 Preımplantatıon Genetıc Dıagnosıs Cycles For Chromosomal Rearrangements. 10th International Congress Preimplantation Genetic Diagnosis. May 5-8, 2010, Montpellier, France
 • H. S. Karagozoglu, S. Kahraman, G. Karlikaya, M. Acet, N. Dokuzeylül, H. Yelke. Premature Luteinization Does Not Negatively Affect Pregnancy Outcome In High Responder Patients Undergoing Coastıng With Short Interval In IVF Cycles Treated With GNRH – Agonist Protocol. ASRM 2009, Atlanta, Georgia, 17 – 21 October 2009
 • B. Kumbak, H. Akbas, L. Sahin, G. Karlikaya, H. Karagozoglu, S. Kahraman. Assisted Reproductive Treatment Outcome In a Large Cohort of Women With Serum FSH Above 15 IU/L. ASRM 2009, Atlanta, Georgia, 17 – 21 October 2009
 • B. Kumbak, H. Akbas, G. Karlikaya, H. Karagozoglu, L. Sahin, S. Kahraman. The Effect of a fall in the Serum Estradiol Level Prior to Egg Retrieval on the Outcome of Assisted Reproductive Treatment in Poor Responder Women. ASRM 2009, Atlanta, Georgia, 17 – 21 October 2009
 • Akbas H, Kumbak B, Karlikaya G, Karagozoglu H, Sahin L, Kahraman S. Mikrodoz, uzun agonist veya antagonist protokolü verilen 40 yaş üstü kadınlarda yardımla üreme tedavi sonuçlarının karşılaştırılması. II. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, 1-4 Ekim 2009, Antalya.
 • Kumbak B, Akbas H, Karlikaya G, Karagozoglu H, Sahin L, Kahraman S. Kadının over cevabının kötü olduğu TESE-ICSI sikluslarında yardımla üreme tedavisi sonuçları. II. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, 1-4 Ekim 2009, Antalya.
 • Kumbak B, Akbas H, Karlikaya G, Karagozoglu H, Sahin L, Kahraman S. Antagonist protokolü ile yardımla üreme tedavisi uygulanan normal cevaplı kadınlarda serum estradiol/oosit oranının tedavi sonucuna etkisi. II. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, 1-4 Ekim 2009, Antalya.
 • Akbas H, Kumbak B, Kahraman S, Sahin L, Karlikaya G, Karagozoglu H. Comparison of agonist long and antagonist protocols in women with BMI <18 kg/m2 undergoing assisted reproductive treatment. 8th Annual MSRM Meeting, 7-9 May, 2009, Florence, Italy.
 • Kumbak B, Kahraman S, Sahin L, Akbas H, Karlikaya G, Karagozoglu H. Comparison of agonist long and antagonist protocols in women with BMI >40 kg/m2 undergoing assisted reproductive treatment. 8th Annual MSRM Meeting, 7-9 May, 2009, Florence, Italy.
 • Nur Dokuzeylül, Güvenç Karlıkaya, Gökhan Cumhur Ekmekçi, Hale Karagözoğlu, Çağrı Beyazyürek, Semra Kahraman. Sanfilippo Hastalığı Ve Preimplantasyon Genetik Tanı: Olgu Sunumu. 7. Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi. TJOD 2009 14-19 Mayıs 2009, Girne, KKTC.
 • H. Kargözoğlu, S. Kahraman, G. Karlıkaya, A. Erşahin, M. Kavrut, M. Acet. Premature Luteinzation does not negatively affect pregnancy outcome in high responder patients undergoing coasting with short interval in IVF cycles treated with Gnrh agonist protocol. 8.Türk Alman jinekoloji Kongresi 29 Nisan – 3 Mayıs 2009, Antalya
 • N. Dokuzeylül, S. Kahraman, Güvenç Karlıkaya, Hale Karagözoğlu, Aynur Erşahin, Müstecep Kavrut, Mustafa Acet, Mete Gürol Uğur. Outcome of mild stimulation cycles in poor responders with short-term aplication of gnrh antagonist and low dose gonadotropins using clomiphene citrate. 15th World Congress on IVF, 19 – 22 Nisan 2009
 • N. Dokuzeylül, S. Kahraman, Güvenç Karlıkaya, Hale Karagözoğlu, Aynur Erşahin, Müstecep Kavrut, Mustafa Acet, Mete Gürol Uğur. Luteal estradiol/gnrh antagonist suppression versus oral contraceptive pretreatment in young poor responders. 15th World Congress on IVF, 19 – 22 Nisan 2009
 • Hale Karagozoglu, Semra Kahraman, Mehmet O. Elbasi, Emel Demiralp. The Role of Major Histocompatibility Complex in Unexplained Recurrent Pregnancy Loss. American Society for Reproductive Medicine’s 64th Annual Meeting, Bridge to the Future of Reproductive Medicine November 8 – 12, 2008, San Francisco, CA
 • Karlikaya G. Karagozoglu H., Beyazyurek C., Kahraman S. Preimplantation Genetic Diagnosis (PGD) Can Be A Valuable Tool For The Families With Thalassemia Trait. American Society for Reproductive Medicine’s 64th Annual Meeting, Bridge to the Future of Reproductive Medicine November 8 – 12, 2008, San Francisco, CA
 • H. Karagözoğlu, G. Karlıkaya, Ç. Beyazyürek, F. Fiorentino, S. Kahraman. Clinical Outcomes Of 6 Year-Experience On HLA-Typing. American Society for Reproductive Medicine’s 64th Annual Meeting, Bridge to the Future of Reproductive Medicine November 8 – 12, 2008, San Francisco, CA
 • Kavrut M., Karlikaya G., Karagozoglu H., Ersahin A., Acet M., Kahraman S. Predicting Factors For Endometrial Thickness And Its Effect On Assisted Reproductive Technology (Art) Success, Based On Analysis Of 1,552 IVF/ICSI Cycles. American Society for Reproductive Medicine’s 64th Annual Meeting, Bridge to the Future of Reproductive Medicine November 8 – 12, 2008, San Francisco, CA
 • Mehmet Onur Elbaşı, Semra Kahraman, Hale Karagözoğlu, Mithat Erenus, Emel Ekşioğlu-Demiralp. Sebebi Belirlenemeyen Tekrarlayan Düşüklerde Major Histokompatibilite Kompleksinin (MHK) Rolü,2007
 • F.Vanlioglu, E.Ozturk, H. Karagozoglu, G.Karlikaya, A.Guney, S.Lacin, S.Kahraman. Adding GnRH antagonist in patient with elevated progesteron levels on day 3 of the cycle on the outcome of ongoing pregnancy rate. 23rd annual meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology, Lyon, France, 1-4 July 2007.
 • F. Vanlioglu, G. Karlikaya, H. Karagozoglu, S. Lacin, A. Guney, E. Ozturk, S. Kahraman. Effect of heparin administration in moderate-severe ovarian hyperstimulation syndrome in PCOS patients undergoing controlled ovarian hyperstimulation. 23rd Annual Meeting of the ESHRE, Lyon, France, 1–4 July 2007
 • E. Ozturk, H. Karagozoglu, F. Vanlioglu, G. Karlikaya, A. Guney, S. Lacin, S. Kahraman. Adding GnRH antagonist in patient with elevated progesteron levels on day 3 of the cycle on the outcome of ongoing pregnancy rates. 23rd Annual Meeting of the ESHRE, Lyon, France, 1–4 July 2007
 • A. Zafer, S. Sertyel, H. Karagözoğlu, N. Findikli, S. Unal, S. Kahraman. Endometrial co-culture: an effective culture system for pre-implantation genetic diagnosis? 23rd Annual Meeting of the ESHRE, Lyon, France, 1–4 July 2007
 • S. Melil, N. Findikli, S. Sertyel, S. Unal, H. Yelke, M. Aygun, H. Karagozoglu, S. Kahraman. Day 5 embryo development and chromosomal status of embryos after PGD. 23rd Annual Meeting of the ESHRE, Lyon, France, 1–4 July 2007.
 • Y. Saglam, C. Beyazyurek, G. Karlikaya, H. Karagozoglu, S. Sertyel, S. Kahraman Outcome of 771 cycles of preimplantation genetic diagnosis for aneuploidy testing in IVF patients. 22nd Annual Meeting of the ESHRE, Prague, Czech Republic, 18–21 June 2006.
 • Saglam Y, Ogur C, Karlikaya G, Sertyel S, Karagozoglu H, Findikli N, Kahraman S. PGD of aneuploidy in difficult assisted reproductive treatment cases. Sixth International Symposium on Preimplantation Genetics 2005. London, UK. May 19–21, 2005.
 • H. Karagozoglu, F. Vanlioglu, G. Karlikaya, M. Aygun, B. Kumbak, S. Kahraman. Comparison of bipolar and unipolar electrosurgical system in operative hysteroscopy. 20th Annual Meeting of the ESHRE, Berlin, Germany, 27–30 June 2004
 • Faruk Vanlıoğlu, Semra Kahraman, Güvenç Karlıkaya, H. Karagözoğlu, Melih Aygün, Banu Kumbak. Comparison of bipolar and unipolar electrosurgical system in operative hysteroscopy. 5 Mart 2004. Palandöken Kadın Doğum Kış kongresi, 3-7 Mart 2004, Erzurum, Türkiye.
 • S. Melil, N. Findikli, S. Sertyel, S. Unal, H. Yelke, M. Aygun, H. Karagozoglu, S. Kahraman. Day 5 embryo development and chromosomal status of embryos after PGD. 20th Annual Meeting of the ESHRE, Berlin, Germany, 27–30 June 2004
 • Melil S, Sertyel S, Bakircioglu E, Biricik A, Karlikaya G, Oncu N, Berkil H, Karagozoglu H, Vanlioglu F, Unal S, Yelke H, Findikli N and Kahraman S. Outcome of preimplantation genetic diagnosis in cases with severe sperm morphological defects. ESHRE Campus 2003. PGD in 2003: A Genetic Odyssey. 5-6 December 2003. Brussels, Belgium.
 • Findikli N., Oncu N., Biricik A., Berkil H, Sertyel S, Karagozoglu H, Aygun M, Unal S, Yelke H, Oral E and Kahraman S. The contribution of chromosomally abnormal spermatazoa in ART efficiency in severe male infertility cases. ESHRE Campus 2003. PGD in 2003: A Genetic Odyssey. 5-6 December 2003. Brussels, Belgium.
 • Faruk Vanlıoğlu, Semra Kahraman, Güvenç Karlıkaya, Hale Karagözoğlu, Mehil Aygün. Stromal over hasarı yapılan PCOS olgularının kontrollü ovulasyon indüksiyonuna verdiği yanıtın değerlendirilmesi. PCOS: Güncel durum, tedavi ve ovulasyon indüksiyonu, Uluslar arası Sempozyum. 4-7 Eylül 2003, Kemer, Antalya, Türkiye.
 • Faruk Vanlıoğlu, Semra Kahraman, Güvenç Karlıkaya, Hale Karagözoğlu, Melih Aygün. Effect of metformin on subgroups of polycystic ovaries patients undergoing controlled ovarian hyperstimulation for assisted reproductive techniques. PCOS: Güncel durum, tedavi ve ovulasyon indüksiyonu, Uluslararası Sempozyum. 4-7 Eylül 2003, Kemer, Antalya, Türkiye.
 • F. Vanlıoğlu, S. Kahraman, G. Karlıkaya, H. Karagözoğlu, M. Aygün. Effect on luteal support with vaginal micronized progesterone gel in assisted reproduction. V. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi. 16-20.05.2003, Antalya, Türkiye.
 • H. Berkil, A. Biricik, S. Kahraman, F. Vanlıoğlu, G. Karlıkaya, H. Karagözoğlu, M. Aygün, M. Benkhalifa. Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı ve/veya ileri anne yaşı olgularında preimplantasyon genetik tanı sonuçları. Uluslararası Katılımlı Güncel İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri Sempozyumu. 24-27 Nisan 2003, Çeşme, İzmir, Türkiye.
 • Faruk Vanlıoğlu, Semra Kahraman, Güvenç Karlıkaya, Hale Karagözoğlu, Melih Aygün. ART öncesi intra-uterin patoloji nedeniyle operatif histeroskopi yapılan olgularda kullanılan bipolar ve konvansiyonel unipolar elektrocerrahi tekniğinin karşılaştırılması. Uluslararası Katılımlı Güncel İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri Sempozyumu. 24-27 Nisan 2003, Çeşme, İzmir, Türkiye.
 • A. Biricik, H. Berkil, S. Kahraman, E. Dönmez, F. Vanlıoğlu, G. Karlıkaya, H. Karagözoğlu, M. Aygün, M. Benkhalifa. Yardımcı üreme teknikleri uygulanmış olan Türk populasyonunda preimplantasyon genetik tanı sonuçları. Uluslararası Katılımlı Güncel İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri Sempozyumu. 24-27 Nisan 2003, Çeşme, İzmir, Türkiye.