photodune-2804807-family-s-FACE.jpg

Gebelik her zaman planlanamasa da, son yıllarda çocuk sayılarını ve doğum aralıklarını programlayan ailelerin sayısında belirgin bir artış sözkonusu. Sağlıklı bir çocuğa sahip olmak için gebelik öncesi neler yapmaları gerektiğini bilmek istiyorlar. Bu talep memnuniyet verici, çünkü çiftler kadın doğum doktorlarına genellikle gebelik oluştuktan sonra gelirler; sıklıkla da gebeliğin 2. ayında başvururlar. Oysa bu dönemde bebeğin organ gelişimi (organogenez) tamamlanmak üzeredir ve varsa bazı olumsuz koşulların bebeğe verdiği zararlar için tedbir alınacak zaman da geçmiş olur.

Copyright Pikselist 2020. Tüm hakları saklıdır.Copyright Pikselist 2020. Tüm hakları saklıdır.