nutricion-regularidad-intestinal.jpg

 

AMH kadın yumurtalıklarında yer alan primer, preantral ve 2-4 mm boyutundaki antral foliküllerdeki granüloza hücrelerinden salgılanan protein yapısında bir büyüme faktörüdür.

AMH düzeyi yaşamın ilk günlerinden başlayarak giderek artar ve 25 yaşında en yüksek düzeye ulaşır. Daha sonra değerleri giderek düşer ve menopoz sonrasında artık tespit edilemez.


pgd.jpg

Tüp bebek tedavisinde elde edilen embriyoların rahime transferinden önce genetik sorunlarını saptamak ve bu sorunların doğacak çocuğa geçmesini önlemek amacıyla uygulanan bir tekniktir.

Bu teknikle ‘kromozom’ veya ‘gen’ düzeyindeki anomalilerin gebelik henüz oluşmadan tespit edilmesi amaçlanmaktadır.


healthy-pregnancy.jpg

Kronik bir hastalık olan endometriozis* endometriuma benzeyen dokunun rahim dışına yerleşmesi durumudur.

Endometriotik odaklarda sürekli lokal inflamasyon meydana gelir.


hcg-injections-for-weight-loss.jpg

‘Hormon iğneleri kanser yapar mı?’ sorusu tüp bebek tedavisine başlarken en sık karşılaştığımız sorulardan biri.

Hastalarımız bu ilaçların vücutlarında yapacağı etkileri haklı olarak merak ediyorlar ve ilaçların güvenliği hakkında endişelerini dile getiriyorlar.


photo-1464967493814-8aaf8fe4d622-1024x683.jpg

Kriptozospermi-Virtual Azospermi

Azospermi* tanısı almış erkeklerde semen örneğinde nadiren çok az sayıda bile olsa olgun sperm hücresi ile karşılaşılabilir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) tanımına göre ‘kriptozospermi’ kişiye ait taze örneklerde sperm olmaması, ancak santrifüj sonrası elde edilen çökeltide sperm görülmesi durumudur. Bu duruma ‘virtual azospermi’ de denir.


conceiving1-e1417574999772-1024x683.jpg

Tıkanıklığa Bağlı (Obstrüktif) Azospermide Sperm Elde Etme Yöntemleri

Tıkanıklığa bağlı azospermide testislerde üretilen spermler taşıyıcı kanallarda varolan herhangi bir tıkanıklıktan dolayı meniye ulaşamaz.

Bu erkeklerin çocuk sahibi olabilmeleri için testis veya epididimden cerrahi yöntemle sperm elde edilmesi gerekecektir.


Tips-for-dad-bonding-with-baby-1024x682.jpg

Testislerde üretilen spermlerin taşıyıcı kanallarda varolan herhangi bir tıkanıklıktan dolayı dışarı atılamaması durumudur.

Testiste sperm hücrelerinin üretiminde bir sorun yoktur, ancak bu spermleri taşıyan kanal devamlılığı bozulmuştur; bu nedenle spermler meniye ulaşamaz. Sorun epididim, vaz deferens veya ejakülatuar kanal boyunca herhangi bir yerde olabilir.

Copyright Pikselist 2020. Tüm hakları saklıdır.Copyright Pikselist 2020. Tüm hakları saklıdır.